Erikoiskutsu OH100FIN

Kerho on varannut v. 2017 ajaksi Itsenäisyyden Juhlavuoden erikoiskutsun OH100FIN, jota kerhon jäsenet voivat käyttää varaaminaan viikkoina vapaamuotoiseen työskentelyyn eri bandeilla ja modeilla. Tarkoituksena on kehittää Suomen itsenäisyyden juhlavuotta esiin tuovaa aktiviteettia bandeille, saada lisää säpinää kerhon toimintaan sekä antaa kerholaisille kokemuksia ’mini-pile-upin’ pyörittämiseen haluamallaan bandilla ja modella.

Kopio OH100FIN-luvasta

Tavoite: 100 QSOa per nekku

100-vuotisjuhlalle sopiva tavoite on 100 QSOa per jäsen tällä erikoiskutsulla. Yhteydet voi pitää useampanakin jaksona vuoden mittaan, ja yli 100 QSOa saa kaikin mokomin pitää.

Toivomme, että jokainen kerholainen laittaisi tätä kutsua ääneen vuoden mittaan ainakin yhtenä viikkona ja ainakin yhdellä bandilla.

Kutsun varaaminen

Kutsun voi varata käyttöönsä ottamalla yhteyden kutsu-tiimiin: OH100FIN@sral.fi . Varauspyynnössä esitetään:

  • varaajan nimi ja kutsu
  • haluttu varausaika (viikko/viikot tai päivät) ja vara-aika, jos ensijainen aika on jo varattu
  • suunnitellut workkimis-modet ja bandit

Varaustiimi ylläpitää kerhon sivuilla kohdassa ’OH100FIN’ varauskalenteria, josta selviää varatut ja vapaana olevat ajat, bandit ja modet. Varauksen voi tehdä myös kerhoillassa. Varaus on vahvistettu, kun se näkyy varauskalenterissa. Varauksia hoitavat ensisijaisesti Jarmo OH2GJL ja Mari OH2FPK.

Kutsun käyttö

Kutsua voi käyttää kotiasemalta, kesämökiltä tai muulta kerhon jäsenen asemalta varaukseen ilmoitettuna aikana, bandeilla ja modeilla. Käytön ajaksi käyttäjä tulostaa kerhon sivuilta kopion erikoiskutsun luvasta oman radioamatööriaseman lupansa liitteeksi.

Kaksi asemaa voi käyttää kutsua samoina päivinä, kunhan workkivat ilmoittamiensa suunnitelmien mukaisesti eri bandeilla ja/tai modella.

Loki

Pidetyistä yhteyksistä tulee pitää lokia, joka toimitetaan varauksen päättyessä kerholle paperilokina joko skannatun tai kopioidun SRAL-lokikirjan sivun muodossa tai vastaavana sähköisen lokiohjelman paperitulosteena. Lokilehdet talletetaan OH2AP:n QSO-lokiin.

Paperilokisivun pohja

QSL

Kutsulle painatetaan QSL-kortti Itsenäisyyden Juhlavuoden teemalla. Kaikki yhteydet kuitataan kortilla bureaun kautta, paitsi ’no QSL’ -merkatut yhteydet. QSL-kuittaukset laitetaan kerholta eteenpäin erinä 3 kk välein. Kutsulle on avattu QRZ.com -sivu. Operaattori saa halutessaan vasta-asemien QSL-kortit pitämistään yhteyksistä itselleen.

LoTW-kuittausta ei käytetä. ’QSL direct’-kuittaukset tehdään, jos on saatu SAE. eQSL-kuittauksen mahdollisuus selvitetään.

Juhlavuoden kutsua käytäessämme muistamme luonnollisesti ja erityisesti huomaavaiset operointitavat kerhon ja koko Suomen ’radiolähettiläinä’.

 

AEC v1.0.4