Jäsenrekisterin rekisteriseloste

EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) edellyttää, että asetusta noudatetaan kaikessa henkilötietojen käsittelyssä, myös yhdistystoiminnassa.
Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry OH2AP:n jäsenrekisterin GDPR:n mukainen rekisteriseloste on nähtävissä liitteenä alla. Yhteenvetona seuraavaa:
– OH2AP pitää yllä jäsenrekisterissä luetteloa jäsenistään sen mukaan kuin yhdistyslaki velvoittaa;
– nimen ja yhteystietojen lisäksi tietoihin kuuluu kutsu, jota tarvitaan QSL-korttipalvelun hoitamiseen. Tiedot kerätään jäseneltä itseltään;
– rekisteriä ylläpitää yhdistyksen rahastonhoitaja;
– tietoja käytetään jäsenasioiden hoitoon ja jäsentiedotteisiin sekä QSL-palvelun hoitoon;
– jäsenen tietoja ei luovuteta ulkopuolisille mainos- tms. tarkoituksiin;
– jäsenellä on oikeus halutessaan saada omat tietonsa tarkastettaviksi.