Radioamatöörikurssi syksy 2015 aloitetaan 1.10.

Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry OH2AP järjestää Radioamatöörikurssin Järvenpäässä 1.10. – 10.12.

Kurssin tavoitteena on perehtyä monipuolisesti radioamatööriharrastukseen ja hankkia kurssin lopuksi radioamatöörin pätevyystodistus suorittamalla radioamatööritutkinto.
Kurssin opetus koostuu radioamatööritoiminnan määräyksistä ja radioamatööriradioliikenteen perusteista, jotka sisältyvät radioamatööritutkinnon K-moduliin. Toinen yhtä tärkeä osa-alue on ymmärtää radioamatööritekniikan perusteita, mikä sisältyy tutkinnon radioamatööritekniikkaa käsittelevään T1-moduliin. Molempien asioiden luentoesitykset löytyvät SRAL:n sivuilla olevista linkeistä kohdasta ‘Kouluttautuminen’.
Kursseista kuvatut videot löytyvät myös SRAL:n sivuilta (K-moduli yht. n. 5h ja T1-moduli n. 5h). Näitä voit käyttää itseopiskeluun ja opetetun kertaukseen omalla ajalla.

Kurssin jaksotus:
Kurssi-istunnot pidetään oletusarvona joka toinen viikko Järvenpään Seuratalolla ajankohtina, jotka sovitaan kurssin alussa. Kurssin aloitukseen voi tulla vaikka ilman ennakkoilmoittautumista. Pienelle ryhmälle kurssin jaksotus ja ajankohdat voidaan räätälöidä toisinkin varsin vapaasti. Kurssi on kuitenkin ‘itseopiskelu-painotteinen’ eli oppiminen tapahtuu kunkin osallistujan omaan tahtiin. Linkki opiskelumateriaaliin.

Kurssiohjelma:

torstai 1.10.: klo 18 -21
Sovitaan kurssin aikataulut ja muut käytännön järjestelyt. Päivän aiheet:
K: Pätevyys ja lupa, radioamatööritunnus, RA-liikenteestä
T1: Tekniikan perusteet, sähkö, teho, ohmin laki

Torstai 15.10.: (tai muu sovittu aika)
K: Radioamatöörimääräyksiä, radioamatööriliikenteen perusteita
T1: Komponentit, puolijohteet, vahvistimet

Torstai 29.10. (tai muu sovittu aika)
K: RST, Q-lyhenteet, UTC-aika, hätäliikenne, radioamatööriliikenteestä
T1: resonanssi, modulaatio, eri lähetysmuodot

Torstai 12.11. (tai muu sovittu aika)
K: RA-taajuusalueet, tekniset rajoitukset lähetteille
T1: vastaanottimet, lähettimet

Torstai 26.11. (tai muu sovittu aika)
K: Desibelikäsite, teknisistä määräyksistä
T1: antennit, radioaaltojen eteneminen

Torstai 10.12. (tai muu sovittu aika)
K: CEPT-lupa, tarkastus, aseman turvallisuus, taajuusalueiden eroja
T1: mittaukset, sähköturvallisuus

Tutkintotilaisuus järjestetään erikseen sovittuna aikana.
Kurssi järjestetään K-U Radioamatöörit ry:n OH2AP kerhotiloissa Järvenpään Seuratalolla, rautatieaseman vieressä, Kartanontie 20., 2. krs; sisäänkäynti rakennuksen päädystä. Paikalle voi tulla ilman eri ilmoittautumista.

Kurssimateriaali maksaa 25.- €, johon sisältyy kerhon yhden vuoden jäsenmaksu ja jonka voi suorittaa kurssille tullessaan. Varsinainen tutkintomaksu suoritetaan SRAL:lle kurssin loppuvaiheessa tutkintoon osallistuttaessa (18 € + 18 €).

Lisätietoja saa sivulta www.oh2ap.fi, tai puh. 040 700 9020 / Jussi oh3zq
Tukiohjelmaa:

Väliviikkoina järjestetään kerhoiltoina torstaisin klo 18-20 haluttaessa tukiohjelmaa, johon voi osallistua oman ajankäytön puitteissa. Aiheita ovat:

1. torstai: sääntö-osion kertausta, kysymyksiä ; radioaseman esittelyä (HF)

2. torstai: tekniikka-osion kertausta, kysymyksiä; radioaseman esittelyä (VHF, UHF)

3. torstai: osioiden kertausta, kysymyksiä; phone /cw / digi-moodien esittelyä

4. torstai: tutkinto-asioiden kertausta, kysymyksiä; antennivaihtoehtojen esittelyä

5. torstai: oman aseman perustamiseen liittyvien asioiden läpikäyntiä, rigien esittelyä, antennikysymysten läpikäyntiä.