VUOSIKOKOUSKUULUMISIA

OH2AP:n vuosikokous pidettiin 10.2.2022 hybridinä Ollin, OH2OW luona ja Teamsilla. Kokoukseen osallistui yhteensä 30 jäsentä. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari, OH2BU. Kokous hyväksyi viime vuoden tili- ja toimintakertomuksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle.
Hyväksyttiin myös toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022.
Yhdistyksen puheenjohtaja Jussi, OH3ZQ valittiin uudelleen. Samoin hallitus sillä poikkeuksella, että Jarmo, OH2GJL, jäi omasta pyynnöstään pois hallituksesta, mutta jatkaa edelleen sihteerinä. Myös toiminnantarkastaja Jukka, OH2BWX valittiin jatkamaan. Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Keijo, OH2BOZ.

Yhdistyksen jäsenmaksuksi vuodelle 2022 päätettiin edelleen 25 € (alle 18 v 0 €). Jäsenmaksun eräpäivä on 30.4.2022 ja siitä tulee jäsenille erillinen lasku. Vuosikokousaineisto on edelleen luettavissa kotisivuilla alla.

Kokouksessa kuultiin myös kaksi mielenkiintoista alustusta: Keijo, OH2BOZ  kertoi viime kesän Märket-peditiosta ja satelliitti-workkimisesta siellä. Jussi, OH5LK kertoi etänä Märket-esityksen aluksi satelliittien workkimisen tekniikasta.

Tässä pari Keijon, OH2BOZ antamaa linkkiä em aiheisiin liittyen:
– Linkki Märket-vierailuun Joen OG7D sivuille:
https://og7d.blogspot.com/2021/09/market-reef.html 
https://og7d.blogspot.com/2021/09/market-reef-drone-videos.html
Netistä löytyy Qatar-OSCAR 100 (QO-100) web-SDR, jolla voi seurata satelliitin liikennettä:
https://eshail.batc.org.uk/nb/
Ja vielä linkki Majakkaseuran viikkoraporttiin:
https://www.majakkaseura.fi/talkooviikko-35-ellu-keijo-nina-mirka-ja-oona/