Jännitteenkertoja (voltage multiplier)

Elektroniikkakytkennöissä voi olla tarvetta jossain kohdassa laitetta pienitehoiselle, lähes syöttöjännitteen monikerralle. Tällainen tilanne voidaan ratkaista helposti jännitteenkertojalla. Jos kerrannaiseksi halutaan n , saadaan ulostulosta jännite, joka on korkeimmillaan n x käyttöjännite – (n-1) x 2 x VD (käytettyjen diodien ylimenojännite). Saatavaa jännitettä alentavat lisäksi kytkennän jännitehäviöt ja kuormitus. Koska energiaa ei synny tyhjästä, kytkentä tarvitsee käyttövirtaa vähintään n x kuormitusvirta.

Rakentamani kytkentä on kokeellinen ja se tarjoaa useampia ulostulovaihtoehtoja. Jos kytkennän rakentaa, voi käyttösovellutuksesta riippuen jättää tarpeettomat komponentit pois ja voi kuitenkin käyttää suunnittelemaani valotusmaskia.

Kari OH2NFZ

OH2NFZ_Jannitteenkertoja – kuvaus        Piirikaavio:      

Piirilevy:           

Hakkurin käyriä:   

Huom: webbisivua varten kuvien kokoa on pienennetty. Täyden resoluution kuvat esim. piirilevyn valotusmaskista saa OH2AP:n tai kirjoittajan kautta.