Yhdistyksen nimi muuttui: Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry

Kerhomme sääntömuutos on vahvistettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 8.10.2013. Uusien sääntöjen mukaisesti kerhon nimi muuttui Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry:ksi. Hallitus päätti uuden nimen ja uusien sääntöjen käyttöönotosta sekä siitä tiedottamisesta kokouksessaan 23.10.2013. Yhdistyksen seuraavassa vuosikokouksessa ensi vuoden alkupuolella toimitaan siis uusien sääntöjen mukaisesti.